Welkom

Samen sterk

De Triade is een school voor speciaal basisonderwijs. Een triade is een driehoek, waarvan ieder punt een symbolische betekenis heeft, in dit geval de opvoeding van het kind. Het eerste punt staat voor het kind, het tweede punt voor de opvoeders en het derde voor de leefwereld van het kind. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het welbevinden en de prestaties van de leerling.

De Speciale school voor Basisonderwijs De Triade

Lees verder....

Sprookje 17 november 2017

Op vrijdagmorgen 17 november gaan we naar het sprookje ‘Rijk tot de laatste cent’.

Het sprookje wordt opgevoerd in Dorpshuis ‘De Bult’ in ter Idzard.

Tijd: Aanvang 9.00 uur, einde 11.15 uur.

Leerlingen uit bovenbouw A gaan op de fiets heen.

De leerlingen uit groep 3, 4 en 5 moeten met een auto vervoerd worden.

 

Vandaar deze dringende oproep: Wie wil/kan ons deze ochtend helpen met het brengen en halen van de kinderen?

 

Er is helaas geen ruimte genoeg in de zaal om de voorstelling te kunnen zien.

Op vrijdagavond 19 november is er voor de ouders gelegenheid om het sprookje bij te wonen.

 

Wilt u aan de leerkrachten of via de mail doorgeven als u wilt rijden op vrijdag 19 november?

Nationaal Schoolontbijt

Aanstaande donderdag 9 november doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen krijgen een ontbijt aangeboden op school en hoeven dus thuis niet te ontbijten. 

Studiemiddag

Woensdagmiddag 11 oktober a.s. hebben de leerkrachten een studiemiddag van SBO Friesland, alle leerlingen zijn dan om 12 uur vrij.