0561 - 612294A. Veenstrastraat 27, 8471 AW Wolvegadetriade@comprix.nl

Drie keer per jaar verwachten we ouders en kinderen op school.

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een startgesprek waarin ouders, kind en leerkracht belangrijke zaken voor een succesvol schooljaar bespreken.

Elk half jaar wordt het ontwikkelingsperspectief besproken. De ontwikkeling van uw kind worden geƫvalueerd en nieuwe doelen worden gesteld. Het rapport wordt dan ook besproken. Het rapport wordt eerst met ouder(s)/verzorger(s) besproken voordat het rapport mee naar huis wordt gegeven. Het rapport wordt door de leerkracht met de leerling besproken. Doorgaans vinden deze gesprekken plaats in de maanden februari en juni.

Naast bovengenoemde (geplande) contactmomenten is het natuurlijk altijd mogelijk in gesprek te gaan met de groepsleerkracht. In dat geval kunt u even contact opnemen met de leerkracht voor het maken van een afspraak.