Informatie

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Het rapport wordt eerst met ouder(s)/verzorger(s) besproken voordat het rapport mee naar huis wordt gegeven. Het rapport wordt door de leerkracht met de leerling besproken. Doorgaans vinden de rapportgesprekken plaats in de maanden februari en juni.

Daarnaast is tweemaal per jaar gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te gaan over de ontwikkeling en zorgbehoeften van het kind.

Naast bovengenoemde (geplande) contactmomenten is het natuurlijk altijd mogelijk in gesprek te gaan met de groepsleerkracht. In dat geval kunt u even contact opnemen met de school/leerkracht voor het maken van een afspraak.