Informatie

Leden M.R. (Medezeggenschapsraad)

Oudergeleding:

  • Voorzitter: vacature
  • Penningmeester: vacature
  • Lid: dhr. J. Kleinheerenbrink

Personeelsgeleding:

  • Lid: dhr. J. Woudstra
  • Lid: mw. H van der Velde
  • Secretaris: vacature

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij één van bovenstaande leden terecht. U kunt de medezeggenschapsraad ook per email bereiken: mr@detriadewolvega.nl .