Informatie

Leden M.R. (Medezeggenschapsraad)

Oudergeleding:

  • Voorzitter: mw. J. Stoker
  • Secretaris/ penningmeester: mw. M. Costeris
  • Lid: mw. E. Langhout

Personeelsgeleding:

  • Lid: dhr. J. Woudstra
  • Lid: mw. Y. van Dijk
  • Lid: mw. A. Westerhof

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij één van bovenstaande leden terecht. U kunt de medezeggenschapsraad ook per email bereiken: mr@detriadewolvega.nl .