Informatie

Schoolvakanties

Schooljaar 2018-2019:

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari 2019

24 februari 2019

Goede vrijdag en Pasen

19 april 2019

22 april 2019

Meivakantie

27 april 2019

5 mei 2019

Hemelvaart weekend

30 mei 2019

2 juni 2019

Pinkster weekend

8 juni 2019

10 juni 2019

Zomervakantie

13 juli 2019

25 augustus 2019