Informatie

Schoolvakanties

Schooljaar 2018-2019:

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022

8 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

29 mei 2022

Pinkster weekend

4 juni 2022

6 juni 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022