0561 - 612294A. Veenstrastraat 27, 8471 AW Wolvegadetriade@comprix.nl

Een school die op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van scholieren en het team werkt wordt een Gezonde School genoemd. De Gezonde School-aanpak is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. Onze school staat hierbij dus centraal.

De Gezonde school aanpak is gebaseerd op een aantal kernpunten. De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief. Met de kernpunten geven we aan hoe we langdurig aandacht besteden aan gezondheidsthema’s bij ons op school. Daarnaast kiezen we activiteiten op het gebied van educatie (gastlessen kinderdiëtiste, para-sporter) signalering (voeding, sporten en (over)gewicht), omgeving (samenwerking met lokale middenstand, sport en spelverenigingen) en beleid.

Wij hebben gekozen om deel te nemen aan de Gezonde school omdat dit een effectieve manier blijkt om aan gezondheid te werken. We;

Kiezen activiteiten die passen bij de school en schoolpopulatie,

Werken langduriger en dus intensiever aan één thema,

Kiezen uit een aanbod van Gezonde School activiteiten waarvan de werkzaamheid getoetst is.

Werken de uitgekozen thema’s uit op basis van de vier verschillende pijlers: signalering, educatie, omgeving en beleid.

Traktatiebeleid

Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het aantal volwassenen, stijgt de laatste jaren onrustbarend o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met sport of bewegingsactiviteiten. Verder zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd zoals diabetes, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen. Natuurlijk samen met de opvoeders! Wij willen als school graag medewerking van ouders/verzorgers aangaande het trakteren op school en de pauzes.

Samen met de MR van onze school en de leerlingenraad hebben we een traktatie/voedingsbeleid vastgesteld. We vragen hierbij wel dringend uw begrip en ondersteuning. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren). Het is de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt uw kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor opstelt. Er zijn grenzen in wat kinderen dus mee mogen nemen.

In het kader van de Gezonde School hebben we daarom een richtlijn opgesteld voor traktaties en de pauze hap/overblijven.