0561 - 612294A. Veenstrastraat 27, 8471 AW Wolvegadetriade@comprix.nl
  • De leerlingenraaf bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8.
  • De leerlingen worden gekozen door hun klasgenoten. De leerkracht bepaald de manier waarop de verkiezing plaats zal vinden.
  • Voordat de verkiezingen worden gehouden leggen de leerkrachten in de betrokken groepen de betekenis uit van de leerlingenraad. Ze leggen uit wat de leerlingenraad is en hoe er in de groep gestemd mag worden.
  • In elke groep worden 1 leerling gekozen die namens de leerlingen van de Triade het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
  • Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar wordt de leerlingenraad ginstalleerd.
  • De directeur zit de bijeenkomsten voor.
  • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen besteden
  • Notulen worden naar alle medewerkers van de Triade gemaild.
  • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
  • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, en zijn 1 x herkiesbaar (het jaar daaropvolgend).