0561 - 612294A. Veenstrastraat 27, 8471 AW Wolvegadetriade@comprix.nl
  • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
  • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5 t/m 8 een leerling gekozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
  • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
  • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
  • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit eerder genoemde groepen.