0561 - 612294A. Veenstrastraat 27, 8471 AW Wolvegadetriade@comprix.nl
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Een kringgesprek als opening van elke vergadering, gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda,
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • De directeur/locatieleider of het team kunnen bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
 • naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.