0561 - 612294A. Veenstrastraat 27, 8471 AW Wolvegadetriade@comprix.nl

De logopedist werkzaam in het speciaal (basis-) onderwijs houdt zich bezig met hulpvragen op logopedische gebied die in relatie staan tot het kunnen volgen van onderwijs door het kind.


Taken van logopedist Veronique Doorn binnen sbo De Triade:

  • Logopedische screening en nader onderzoek van nieuwe leerlingen indien nodig
  • Verwerking logopedische gegevens in dossiers en op het netwerk van school
  • Overleg met ouders omtrent verricht onderzoek, voortzetting logopedie of verwijzingen naar logopedisten in de vrije vestiging
  • De logopedist van de Triade draagt samen met de intern begeleider er zorg voor dat alle kinderen met hulpvragen op communicatief gebied gebruik kunnen maken van logopedische behandeling of dat nu in de vrije vestiging is of behandeling op de school zelf.
  • Overlegvormen binnen school met o.a.: leerkrachten-intern begeleider-kinderoefentherapeut-ambulant begeleider cluster 2
  • Overlegvormen buiten school met o.a.: -ouders / verzorgers-vrijgevestigd logopedisten-collega logopedist van sbo de Kampingerhof (collegiale consultatie)-werkgroep logopedisten en sensomotoriek-werkgroep sbo logopedisten noord-nederland
  • Observatie leerlingen in de groep. Dit kunnen observaties zijn van het taalgebruik van het kind in de groep of observaties rond het eetgedrag van kinderen
  • Observatie en coaching van leerkrachten. De logopedist observeert de interacties tussen leerkrachten en leerlingen in de groep en gaat hierover met leerkrachten in overleg.
  • De logopedist denkt binnen de Triade mee in groepsplannen, schoolplannen, nieuwe methodes en het aanbod van taal (o.a. woordenschat) binnen de groepen.
  • De logopedist van de Triade schoolt bij en deelt de nieuwe informatie met de collega‚Äôs.